คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 

Copyright 2011-2014 ระบบรับสมัครสมาชิกองค์หารนิสิตและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูแลระบบโดย ชมรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-961568   Email youngsoft (a) nu.ac.th Website:http://youngsoft.nu.ac.th